Bjørnebestanden i Norge

January 20, 2014

Det blir ofte sagt at elgen er skogens konge, men bjørnen har definitivt et sterkt krav om denne tittelen også. Til tross for at bjørnebestanden er relativt minimal i Norge er har vi fra tid til tid fremdeles muligheten til å få øye på deres majestetiske skikkelser i skogen.Norge var en gang i tiden Nordens hovedstad for bjørner. Det har blitt regnet ut at det var om lag 3000 bjørner i Norge på 1800-tallet. Dette antallet har gått drastisk ned i årenes løp, og vi kan ikke lenger skryte på oss å ha noen stor bjørnebestand. På 1930-tallet var vi nede på 130 brunbjørner – i hele Skandinavia. Dette tallet har riktignok har det gått kraftig opp i løpet av de siste 80 årene.Det er per dags dato regnet ut at det er 2 000-4 000 bjørner i Norden, men Sverige og Finland sluker opp det meste av dette. I Norge kan den faste bjørnebestanden være så lav som 25-75 dyr. Det er estimert at det finnes 6-12 voksne binner her i landet, og Rovdata regnet ut i 2010 at det burde være om lag 6 kull med bjørnunger i året – målet her er 15, og det betyr at vi over tid mest sannsynlig vil se bjørnebestanden i Norge stige – Men det å se en bjørn på relativt nært hold er dermed en meget sjelden og spesiell opplevelse.Hvis du, eller noen du kjenner, ønsker å prøve å få øye på bjørn i skogen på en trygg måte har det nå kommet et flott tilbud via YouWish om bjørnesafari. Her vil du lete etter bjørn og bjørnespor, men alltid holde deg på trygg avstand, samtidig som du alltid vil være med en dyktig guide. Denne opplevelsen inkluderer selvfølgelig mye vakker natur, men også overnatting i skogshytte for to med middag og frokost inkludert.Skandinavisk brunbjørn er regnet som en av de mest fredelige brunbjørnene, og det siste dødsfallet forårsaket av bjørneangrep i Norge skjedde i 1906. Brunbjørnen er sky, og selv om den kan ta bufe og rein vil den løpe hvis den lukter mennesker.